Hur skulle du förbättra gångmiljöerna på gatorna i Helsingfors?

Uutta Helsinkiä
28.9.2022
Vart skulle du vilja ha nästa sommargata i Helsingfors? Vet du någon plats i staden där trivseln i gångmiljön borde förbättras permanent? Via kartplattformen i stadens enkät kan du berätta om dina bästa idéer samt ge önskemål om hur en plats kunde förbättras.

Vart skulle du vilja ha nästa sommargata i Helsingfors? Vet du någon plats i staden där trivseln i gångmiljön borde förbättras permanent? 

Helsingfors stad har öppnat en kartenkät där stadsbornas önskemål om att förbättra trivseln i gångmiljön utreds. Via kartplattformen i stadens enkät kan du ge respons om olika platser samt önskemål om hur en plats kunde förbättras. Åtgärderna för utveckling kan allmänt delas in i trivselförsök, hållbara lösningar och kombinationer av dessa. Utöver svaren på kartan kan du även ge din åsikt om urvalet av metoder för att öka trivseln i gångmiljöerna och om dina erfarenheter av sommargatorna de senaste åren.

Varför besvara enkäten?

Resultaten av enkäten utnyttjas till stöd för utvecklingen av stadsmiljön. Målet är att planera lösningar till stöd för målen för hållbar utveckling enligt Helsingfors stadsstrategi och till att gagna åtgärderna inom stadens program för att främja gångtrafik. Staden planerar även en utvecklingsbild av markanvändningen i centrum och en plan för trafiksystemet i stadskärnan, och lösningarna för dem kan främjas med experiment.

Förbättrandet av trivseln i stadsmiljön lyckas bäst när stadsborna, invånarna i olika områden, företagen och t.ex. organisationsaktörer deltar i valet, planeringen och genomförandet av objekt. Enkäten utförs av Ramboll Finland Oy på uppdrag av Helsingfors stad.

Du kan då genuint påverka stadens utveckling och ge egna erfarenheter, synpunkter samt utvecklingsbehov från din egen hemmiljö, och mer allmänt visavi hela stadsområdet.

Enkäten är öppen t.o.m. 19.10.2022.

Foto: Veikko Somerpuro