Förslagen till Böle Maskinverkstads tävling Train Factory är nu framlagda för påseende

Böle
4.10.2022
På den plats där Böle Maskinverkstads hall för eltåg finns planeras ett hotell och kontorslokaler av huvudkontorskaraktär. Stadsborna kan berätta sina åsikter om tävlingsförslagen i tjänsten Säg din åsikt till den 23 oktober 2022.

På den plats där Böle Maskinverkstads hall för eltåg finns planeras ett hotell och kontorslokaler av huvudkontorskaraktär. Stadsborna kan berätta sina åsikter om tävlingsförslagen i tjänsten Säg din åsikt till den 23 oktober 2022.

På platsen för Maskinverkstadens hall för eltåg vid Industrigatan planeras ett hotell och kontorslokaler. Fastighetens ägare The Train Factory Oy har ordnat en arkitekturtävling för planeringen av den nya byggnaden. Den internationella tävlingen Train Factory ordnas i samarbete med Helsingfors stad och Finlands Arkitektförbund SAFA, och till den inbjöds fem arkitektbyråer.

Syftet med tävlingen är att ta fram en planeringslösning, där effektivt byggande utgör en naturlig del av Böle Maskinverkstads detaljplanerade helhet och den historiskt värdefulla miljön. Den nya byggnaden ska samtidigt utgöra en del av arbetsplats- och centrumområdet som utvecklas kring Industrigatan samt förbättra kvaliteten på och förbindelserna till områdets fotgängarmiljö.

Åsikter om tävlingsarbeten kan lämnas till den 23 oktober

Man kan se tävlingsförslagen i tjänsten Säg din åsikt under perioden 4.–23.10.2022. Stadsborna ombes åsikter om vad som är bra i förslagen och vad som borde utvecklas vidare. Bekanta dig med tävlingsförslagen i Stadsmiljöhusets aula (utom mån 10.10. kl 14 till tis 11.10. kl 11.30) , Verkstadsgatan 8, Fiskehamnen.

Svararna bes också att fundera på om de föreslagna planerna stödjer utvecklingen av området kring Industrigatan som ett centralt område med arbetsplatser och en utvidgning av stadskärnan, samt om de lämpar sig för det historiskt värdefulla området kring Böle Maskinverkstad. I enkäten kan man också rösta sin egen favoritplan. Beskrivningstexterna för förslagen finns på finska och engelska, de egentliga tävlingsförslagen är på engelska eftersom det är fråga om en internationell arkitekturtävling.

Kommentarerna som fås in genom enkäten meddelas till domarna innan vinnaren väljs i slutet av oktober 2022. Efter tävlingen fortsätts planläggningen av området genom att utarbeta ett detaljplaneförslag utifrån det tävlingsförslag som vinner. Vi informerar om framskridandet av planläggningen separat i början av vintern 2023.

Plan för deltagande och
bedömning för detaljplaneändringen

Foto: Ufacik & Partners Oy