Östersundom blir Helsingfors nya småhusdominerade dotterstad vars invånare kan utnyttja spårtrafiken. Till Östersundom planeras metro, mångsidiga centrumområden runt metrostationerna och småhus längre bort.

Cirkulär ekonomi ett centralt tema vid planeringen och realiseringen av Östersundom. Området planeras tillsammans med cleantechföretag för att realisera lösningar rörande cirkulär ekonomi, förnybar energi och energieffektivitet. Ekologiska frågor har beaktats redan i generalplaneringsskedet och det gröna tänkandet fortsätter i detaljplaneringen.

För Östersundom utarbetas en gemensam generalplan för tre kommuner. Området planeras förutom av Helsingfors även av Sibbo och Vanda. När det nya bostadsområdet i sinom tid är färdigt kommer det att bo upp till 80 000–100 000 personer i Östersundom. Tillsvidare bor det cirka 6 000 personer i området.

Från år 2009 har Östersundom varit en del av Helsingfors, vilket innebär att invånarna använder huvudstadens tjänster: kollektivtrafiken, daghemmen, skolorna och hälsovården.

Östersundom ligger cirka 20 kilometer öster om Helsingfors centrum. Det är cirka 30 kilometer till Borgå. Östersundom gränsar i söder till havet, i norr till Vanda och i öster till Sibbo. Östersundom korsas av Ring III, motorvägen till Borgå och Nya Borgåvägen. Östersundoms areal är cirka 29 kvadratkilometer med 25 kvadratkilometer hård jord, 1,2 kvadratkilometer blöt vassrugge och 25 kvadratkilometer vattenområde. Strandlinjens längd är nästan 25 kilometer.

I dag finns det inget specifikt centrum i Östersundomområdet. Nuvarande bostadsområden är Östersundom, Husö, Bäckängen, Björnsö och Landbo.

Uppdaterad 18.2.2021

Nyheter från Östersundom

3.12.2019

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade den gemensamma generalplanen för Östersundom

Helsingfors förvaltningsdomstol gav den 29 november sitt avgörande angående såväl de delar som...

27.11.2019

Gardesjägarregementet kan förorsaka buller i närheten av övningsplatserna

Trupper från Gardesjägarregementet deltar i Försvarsmaktens huvudkrigsövning Kaakko 19 i Nyland....

28.3.2019

Maailmantoimivinkaupunki.fi samlar idéer för ett bättre fungerande Helsingfors

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori har öppnat en nättjänst genom vilken vem som helst kan...

11.10.2018

Borgmästare Vapaavuoris budgetförslag 2019: Budgeten möter den växande stadens behov

Under de följande tre åren förutspås befolkningstillväxten fortsätta snabb i Helsingfors, staden...

13.6.2018

Generalplanen för Östersundom tas upp till behandling i beslutande organ

Generalplanen för Östersundom tas upp till behandling i beslutande organ. Genom samarbete mellan...

20.4.2018

Sajten som avslöjar takläckage

Läcker ditt hus värme från taket? Nu kan du kontrollera läget genom en elektronisk tjänst, en...

8.12.2017

Östersundomkommittén behandlar de inkomna utlåtandena om det nya generalplaneförslaget den 15 december

Helsingfors, Vanda och Sibbo samt NTM-centralen i Nyland har gett sina utlåtanden om det nya...

19.6.2017

Nytt planförslag för Östersundom för beslutsfattande

För Östersundom har ett nytt planförslag utarbetats som sammanjämkar stadens tillväxt och...