Östersundom utvecklas till ett nytt bostadsområde i Finland. Förebilden för townhouse-småhusen går att finna i Mellaneuropa. När Östersundom i sinom tid är färdigt bor där till och med 50 000–65 000 helsingforsare. Tillsvidare bor det i Östersundom cirka 2 000 helsingforsare.

Småhusdominerad dotterstad

Östersundom utvecklas till ett nytt slags bostadsområde i Finland. Förebilden för townhouse-småhusen går att finna i Mellaneuropa. När Östersundom i sinom tid är färdigt bor där till och med 50 000–65 000 helsingforsare. Tillsvidare bor det i Östersundom cirka 2 000 helsingforsare.

Till Östersundom planeras metro, höghus kring metrostationerna och egnahemshus i kanterna av området. Annars bor Östersundomborna i effektivt byggda småhusområden.
Townhouse är ett sammanbyggt egnahemshus i europeisk stil med egen ingång och en egen gård bakom huset. Townhouse-husen som kantar gatorna är bandlikt fast i varandra. I townhouse-huset är grannarna nära, men samtidigt har alla sitt eget lugn, egen trädgård och möjlighet att använda de olika våningarna i bostadshuset.

I Finland finns ännu bara några townhouse-hus: I Helsingfors i Vuorenjuuri och Alppikylä i Malmgård samt i Säterinmetsä i Esbo. Det kommer att byggas mer townhouse-boende i många nya bostadsområden.

Om Östersundoms planer realiseras före cirka år 2060

  •  byggs hem för uppskattningsvis 50 000 Helsingforsbor, 15 000 Vandabor och 15 000 Sibbobor
  •  är området en föregångare inom cirkulär ekonomi
  •  kommer det att finnas 15 000–30 000 arbetsplatser i området, av vilka ungefär hälften i företag som fungerar enligt internationella principer inom cleantech och cirkulär ekonomi
  •  kommer det att finnas allt fler parker och stränder för människor
  •  kommer det i Östersundom att finnas bland annat ägarbostäder, av vilka en del kan realiseras med gruppbyggande, boenderättsbostäder, fritt finansierade hyresbostäder och hyresbostäder för vilka man får statligt stöd.

 

Uppdaterad 13.10.2017