För Östersundom utarbetas en gemensam generalplan för tre kommuner som på en allmän nivå fastställer byggandet och trafiklösningarna för området. Östersundom planeras förutom av Helsingfors även av Sibbo och Vanda.

En gemensam generalplan utarbetas

Du kan se hur generalplanen framskrider på webbplatsen http://yhteinenostersundom.fi/sv/. Det mest effektiva byggandet sker i området mellan motorvägen till Borgå och Nya Borgåvägen vid metrostationerna.
Generalplaneområdets areal är 45 kvadratkilometer, varav Helsingfors utgör cirka 29 kvadratkilometer. I Vanda rör detaljplaneringen av Östersundom stadsdelarna Västersundom, Västerkulla, Fagersta och Gjutan och i Sibbo Majvik samt Granö.

Helsingfors köper mark

Helsingfors stad äger ungefär 60 procent av Östersundoms mark. Staden har redan ingått tiotals köpeavtal och köpt över 600 hektar mark av privata markägare.

Helsingfors stad köper även fortfarande mark från Östersundomområdet. Helsingfors är särskilt intresserad av markerna i centrala Östersundom men staden är intresserad av att förhandla om markköp även annanstans. Kontakta stadsmiljöns projektchef Tom Qvisen i markaffärer, tfn 09 310 34201, e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@hel.fi.

Uppdaterad 13.10.2017