Helsingfors stad och Sitra har tillsammans utarbetat Östersundoms Smart & Clean-vision. Målet med visionsarbetet var att företag och den offentliga sektorn fastslår gemensamma mål för att möjliggöra en tillväxt av den gröna ekonomin i planläggningen av och områdesbyggandet i Östersundom.

Östersundom är Smart & Clean

I samarbetsprojektet har det varit fråga om ett nytt gränsöverskridande samarbete mellan städerna, företag och staten. Målet är att inom de kommande åren starta betydande projekt och utveckla verksamhetsmodeller som ger upphov till ny affärsverksamhet och nya arbetsplatser.

Projekthelheterna rör bland annat trafiken, vattenförsörjningen och energieffektiviteten. Siktet är inställt på att skapa en ny och särpräglad verksamhetsmodell för huvudstadsregionen. Man vill göra regionen till ett referensområde för smarta och rena lösningar i världsklass.

Visionsarbetet för Östersundom är en del av det mer omfattande Smart & Clean-samarbetet där Sitra, Helsingfors, Esbo och Vanda städer, Nylands förbund, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, trafik- och kommunikationsministeriet samt Climate Leadership Council, som driver klimatledarskap inom företag, deltar. Arbetet koordineras av Sitra och Greater Helsinki Promotion.

Genomförandet av Östersundoms Smart & Clean-vision börjar med det 55 hektar stora Norrbergets företagsområde. Där utvecklas en bio- och cirkulär ekonomipark, vars spetsteman är mat, fibrer och paketering samt förnybar energi. Stadens och företagens gemensamma mål är att åstadkomma en industriell symbios där man utnyttjar materialflöden enligt cirkulär ekonomi-principen mellan olika aktörer.

Norrbergets företagsområde ligger norr om Borgåleden.

Uppdaterad 13.10.2017