Från år 2009 har Östersundom varit en del av Helsingfors, vilket innebär att invånarna använder huvudstadens tjänster: kollektivtrafiken, daghemmen, skolorna och hälsovården.

Servicen koncentreras till Zachariasbacken

I Östersundom finns redan nu flera tjänster för barnfamiljer. Helsingfors stads service koncentreras till Zachariasbacken. I Zachariasbacken finns svenska och finska skolor, daghem och ett barnbibliotek. Utöver stadens daghem finns det i Östersundom också privata daghem. Utbyggnadsdelen på Sakarinmäen koulu blev färdig år 2014. I utbyggnadsdelen finns utrymmena för årskurserna 7–9. Sakarinmäen koulukeskus är mitt i Östersundom och nära Nya Borgåvägen. Mitt emot skolcentret, på andra sidan av Knutersvägen, finns Östersundoms ungdomsgård.

Sammanslagningen med Helsingfors ledde till att kollektivtrafiken började trafikera i de gamla områdena i Sibbo. Helsingfors bussar för invånarna från ett område till ett annat samt till Helsingfors metrostationer i Östra centrum och Mellungsbacka.

Pilotskola för energilösningar

Sakarinmäen koulu är ett pilotprojekt där nya energilösningar testas. Minst 80 procent av energin som används av skolan produceras med förnybar energi. Ändringen av uppvärmningen av Sakarinmäen koulukeskus till ekologisk är Helens pilotprojekt och det första steget i ett mer omfattande energitest i Östersundom.

Eleverna och lärarna i Sakarinmäen koulu har från början deltagit med idéer om hur den nya energilösningen kan utnyttjas också i undervisningen. I skolan finns skärmar där man kan se värmeproduktionen i realtid.

Motion och friluftsliv

Närmotionsplatsen och idrottsplatsen i Landbo

I Landbo finns en av Helsingfors stads närmotionsplatser med motionsredskap. På vintern gör man om planen till en isplan.
Husö friluftsområde i södra delen av Östersundom
Husö friluftsområde är ett rekreationsområde med många gångrutter. Ryttare och hästar har egna rutter med skyltar. På vintern finns även skidspår: Skidspåren i Husö fortsätter till Svarta Backen i Nordsjö.

Sibbo storskog

Norr om Östersundom ligger Sibbo storskog där det år 2011 grundades en nationalpark. I det vidsträckta området i Sibbo storskog finns olika terränger, rutter och orörd natur. Bara nationalparken är 2 300 hektar och hela Sibbo storskog 5 400 hektar.

Östra Helsingfors motionsplatser

Östersundomborna använder motionstjänsterna i de närliggande områdena: Liikuntamylly i Kvarnbäcken, simhallarna i Östra centrum och Nordsjö samt de många badstränderna i Östra Helsingfors. I Kvarnbäcken finns även idrottscentret Arena Center och en tennishall.

Hundparken i Bäckängen

Östersundoms hundskog finns på adressen Bäckängsvägen 38.

Kommersiella tjänster

I Östersundom finns tillsvidare endast få tjänster, så invånarna använder Nordsjös och Östra centrums tjänster.

Vid Nya Borgåvägen finns en matvaruaffär och pizzeria. På stranden av Björnsö betjänar en tankningsstation för båtar och sommartid en lanthandel och ett café.

Uppdaterad 13.10.2017