Östersundoms fem stadsdelar

Östersundom delas in i fem stadsdelar: Sundberg, Husö, Björnsö, Ultuna och Östersundom som ligger både söder om och norr om Nya Borgåvägen. De maritima områdena Sundberg, Björnsö och Husö ligger söder om vägen. Landbo och Bäckängen ligger i Ultuna norr om Nya Borgåvägen.

Östersundom

Runt Nya Borgåvägen kommer man att bygga Östersundoms bostadsområde, inom vilket Östersundoms gård kommer att finnas på den norra sidanav vägen. Herrgårds allén är en populär promenadrutt.
Landremsan på sjösidan om Nya Borgåvägen heter Kapell och har fått sitt namn efter den lilla gula träkyrkan. Runt kyrkan finns en liten begravningsplats. Längs Nya Borgåvägen i Östersundom finns områdets matvaruaffär.

Ribbingö och Husö

Byarna Ribbingö och Husö har ungefär 100 invånare i egnahemshus. Husövägen som börjar vid Nya Borgåvägen förgrenar sig till Ribbingövägen som fortsätter till havet. Från stränderna syns Nordsjö hamn.

I mitten av Ribbingövägen svänger vägen mot vänster till Husö där Husö ridcenter verkar.  Ridcentret som grundades på 1960-talet har haft flera ägare. Hästarna blir kvar i Östersundom fastän det byggs nya hus i området.

I Husö kan vem som helst bekanta sig med områdets varierande natur i Helsingfors stads friluftsområde med märkta stigar och en guidekarta.

Björnsö

Vid Nya Borgåvägen finns det en skylt som visar vägen till Björnsö. Längs med vägen som svänger till ön syns stränder med vass och grunda havsstränder. På Björnsö är terrängen bergig och vägarna på sina ställen branta.

På Björnsö finns stora egnahemshus, praktfulla trädgårdar och gårdar. De flesta småhusen är byggda under de senaste årtiondena.

I hamnen i den östra kanten av Björnsö är det livligt oavsett årstid. I hamnen finns en servicestation, ett café och en sommarbutik. På våren fylls bryggan av båtar. På vintern går det en isväg från hamnen till öarna och på stranden står motorkälkarna i rad.

Björnsö till en grön och maritim villastadsdel

För Östersundoms Björnsö har utarbetats en planstomme som möjliggör byggande av en tätare stadsdel och styr ändringar i framtida detaljplaner.

Biltrafiken till ön går i planen på en ny bro från norr. I närheten av bron och längs Björnsövägen kommer kvarteren att bli tätare. I öns norra och nordvästra delar har planerats nya stadslika bostadsområden. Centrum med sina tjänster bildas i öster kring Kutulöks kanal och nära Winbergs hamn. Detaljplanen för småbåtshamnen har ändrats för att utveckla hamnen.

Söder om Björnsövägen möjliggör planstommen kompletteringsbyggande av tomterna. Björnsö kan planeras oberoende av de stora linjedragningarna för spårtrafiken i generalplanen, för där kommer inte att finnas metro- eller snabbspårvägsstationer.

Landbo

Egnahemsområdet i Landbo är byggt i huvudsak i slutet av 1990-talet. Husen är främst nygamla med sadeltak. I området finns både trähus och stenhus. En del av byggnaderna är färggranna. Terrängen är delvis kuperad och en del av tomterna är i sluttningar.

Cirka 85 procent av invånarna i Landbo är barnfamiljer. På en knapp kilometers avstånd ligger skolcentret Sakarimäen koulukeskus där det finns en grundskola och ett daghem. I Zachariasbacken finns också ett församlingshem och ungdomsgården Östis.

Bäckängen

Bäckängens bostadsområde är tillsvidare detsamma som den fyra kilometer långa Bäckängsvägen som går norrut från Nya Borgåvägen, och några vägar som vägen förgrenar sig i.

Bäckängsvägen går under motorvägen till Borgå, fortsätter därifrån vidare, slutar i en återvändsgränd och vändplats. I Bäckängsområdet bor drygt tvåhundra personer i cirka 70 hus. Där finns både nya och gamla byggnader.

Uppdaterad 13.10.2017