I framtiden kommer Östra centrum – östra Helsingfors centrum – att förena det som är centralt i urbana städer: människor med olika bakgrund, en marknadsplats, kultur, arbete, avkoppling – möten mellan dag och natt.

I Östra centrum kommer man under de närmaste åren att bygga fler affärslokaler och andra verksamhetslokaler samt bostäder. Det nya Östra centrum växer ytterligare, och dess ställning som knutpunkt för trafiken och tjänsterna i östra Helsingfors stärks ytterligare. Samtidigt förbättras områdets utseende, de offentliga utrymmena utomhus utvecklas och invånarantalet ökas i synnerhet i centrumkvarteren.

Området kommer under de närmaste åren att utvecklas och bli livligare, bland annat tack vare Spårjokern. Som slutstation för denna tvärgående snabbspårväg byggs en kollektivtrafikterminal vid den nuvarande metrostationen och bussterminalen. I detta Jokerkvarter bygger man ovanpå den nuvarande metrostationen en byggnad, där det utöver en terminal för metron, Spårjokern och anslutningstrafiken även finns affärs- och bostadslokaler.

Köpcentret Puhos ska genomgå ett stort förnyelseprojekt. Enligt de planeringsprinciper som utarbetats för området ska köpcentrets nyare delar rivas medan den äldsta delen från 1960-talet bevaras och renoveras. Målet är att ersätta de rivna byggnadsdelarna med bostäder och i anslutning till dem bygga nya affärslokaler för mångsidiga företagarbehov. Detaljplanläggningen av Puhos inleds sannolikt under 2022.

Uppdaterad 5.1.2022