Ta kontakt

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@hel.fi

Områdesbyggande

Kompletteringsbyggande

Projektledare
Ritva Tanner
Tfn 09 310 25560

Projektingenjör
Linda Toivonen
Tfn 09 310 27945

Jokerkvarteret

Projektledare
Leena Pasonen
Tfn 09 310 36104

Planläggning

Ledande arkitekt
Mikko Näveri
Tfn 09 310 37331

Uppdaterad 5.1.2022