Östra centrum har redan nu utmärkta kollektivtrafikförbindelser i form av metro. Metrostationen i Östra centrum används också av nästan 40 000 personer om dagen. Förbindelserna blir dock ännu bättre när Östra centrum inom en nära framtid blir en viktig knutpunkt för trafiken i den östra delen av staden och en skärningspunkt för Spårjokern.

Spårjokern

Spårjokern är en snabbspårväg, det vill säga en regional, ringformad kollektivtrafikförbindelse. Den går från Östra centrum via Åggelby, Sockenbacka och Alberga till Kägeludden. Banan har bytesförbindelser till metron i Östra centrum och Otnäs samt till närtågstrafiken i Åggelby, Hoplax och Alberga. 

Längs banan byggs många nya arbetsplatser, bostadshus och bostadsområden. Ett av de nya områdena är Björnjägaren. Det reser sig norr om Kasåkerns industriområde mellan Kvarnbäcken och Hertonäs. Samtidigt byggs Kasåkerns industriområde om för att bli ett modernare och effektivare arbetsplats- och utbildningsområde.

Uppdaterad 5.1.2022