Hur låter ljuset?

Ljud- och ljuskonstverket Krono – ljusets eko kan upplevas på Kronbergsstranden under tio dagar 2.10–11.10.2020.

Vi alla upplever tiden på olika sätt. För ett litet barn kan en minut kännas som en evighet, medan flera år kan susa förbi på ett ögonblick för en småbarnsförälder. I städer sker förändring också långsamt, men samtidigt med ljusets hastighet. Stadens ljus tänds och släcks som pulseringar, och i deras takt stiger och växer hus, broar bildar bågar över havet och generationer växlar. Där det för en stund sedan inte fanns något står nu en del av staden. Krono ger oss ekon från framtiden som vi redan kan se som ljusglimtar.

Krono – ljusets eko

Kan man se framtiden i ljusets eko?

För tio dagar 2.10–11.10 kommer ljus- och ljudkonstverket Krono – ljusets eko att byggas upp i Cistern 468. Verkets ljud kommer att spelas varje dag från klockan tio på morgonen till klockan tio på kvällen. På kvällarna vid solnedgången kommer också verkets ljus att tändas när mörkret faller över staden.

Inspirationen till verket kommer från Kronbergets och Helsingfors historia, nutid och framtid.

Verkets namn hänvisar till tiden och dess varierande betydelser. Tiden kan upplevas på personlig nivå, tiden kan mätas och ljud styr hur vi upplever tiden.

I verket är ekot en gåva som var och en kan ge sig själv i framtiden: den som upplever verket ger cisternen sin röst, och får höra sin egen röst från en stund som alldeles just var nutid.

Ljuset och ljudet skapar ett minneslandskap

I verkets ljudvärld ingår också ett metallinstrument vid namnet Cupola, vars konvexa form påminner om cisternens tak. Cupolans urgamla men ändå futuristiska klang är som fängslad mellan två tider – det förflutna och framtiden. I verket spelas Cupolan av Lauri Wuolio som specialiserat sig på instrumentet. Wuolio och Päivärinne har åstadkommit verkets ljudvärld genom en stark konstnärlig dialog.

Verkets ljus kombinerar cisternens existerande ljus med ett tillfälligt ljus. Inuti utrymmet är ljuset indirekt, ljusets eko. Syftet med ljuset är att väcka minnesbilder och att kombinera ljuset med ljudet genom abstrakta figurer. Ljuset och ljudet fyller utrymmet på ett diskret sätt och skapar tillsammans ett minneslandskap som besökarna kan tolka genom sina egna minnen och erfarenheter.

Man får fotografera och filma verket fritt. Var snäll och använd #siilosoi när du delar bilder och videor på sociala medier.

Krono – ljusets eko
Cistern 468, 2.10–11.10.2020 kl. 10–22
Aki Päivärinne, ljud
Jari Vuorinen, ljus
Lauri Wuolio, cupola
Ilkka Paloniemi, kuratering

Cistern 468

På Kronbergsstranden i Helsingfors byggs det ett nytt bostadsområde där offentlig konst, i synnerhet ljuskonst, spelar en viktig roll i planeringen och genomförandet. År 2012, när Helsingfors var världens designhuvudstad, skapades ett permanent ljuskonstverk, Cistern 468, i en av Degerö oljehamns sista cisterner.

Senare har man också kunnat hyra cisternen för olika evenemang, och på hösten har man brukat hålla öppet hus under tre veckoslut i september–oktober då allmänheten kunnat besöka cisternen och njuta av ljuskonstverket.

Eftersom den pågående coronaviruspandemin begränsar möjligheterna att ordna offentliga evenemang föddes tanken att skapa en ny slags upplevelse som man kan uppleva utanför cisternen. Så föddes Krono.

Annan ljuskonst på Kronbergsstranden

Kronbergsstranden blir ljusets stadsdel som kan beundras från innerstaden, till havs och från kringliggande öar. Belysningen och ljuskonstverken kommer att göra Kronbergsstranden till ett unikt bostadsområde. Verken installeras allteftersom nya byggnader upprättas. Kronbergsstrandens ljuskonst genomförs enligt principen om att avsätta en viss procent av byggbudgeten för ändamålet, vilket innebär att av de medel som byggherrarna reserverat för sina byggprojekt avsätts cirka en procent till konst. Läs mer om ljuskonsten på Kronbergsstranden >>

Medan du besöker cisternen kan du samtidigt också bekanta dig med de övriga ljuskonstverken på Kronbergsstranden. Med hjälp av kartan nedan hittar du de andra verken på området.

Att ta sig till cisternen

Av allmänna transportmedel kör bussarna 88, 88B och 87N från Hertonäs metrostation närmast cisternen på Kronbergsstranden. Den närmaste hållplatsen ligger på Hundholmsvägen (H4695 Håkansviksgatan), och därifrån är det cirka 800 m till cisternen längs Skärgårdsflottsgatan och strandleden. På samma ställe ligger också den närmaste stadscykelstationen.

Man kan också ta sig till cisternen med bil genom att köra till västra ändan av nuvarande Hundholmsvägen och sedan svänga till vänster på Skärgårdsflottsgatan. Det finns en parkeringsplats på Skärgårdsflottsgatan mellan Turumagatan och Astridsgatan. Från parkeringsplatsen går en vandringsled (300 m) i närheten av stranden.

På kartan nedan kan du se vägen från busshållplatsen och från parkeringsplatsen. Leden till konstverket är inte svårframkomlig, men den är inte helt tillgänglig. Under perioden då verket visas upp finns det en toalett i närheten av konstverket.

Säkerhet

På grund av coronasituationen tar vi hand om varandra och beaktar andra besökare när vi rör oss i närheten av konstverket. Håll alltså rekommenderade säkerhetsavstånd vid konstverket: håll cirka 1,5 meters avstånd från personer som inte tillhör den egna gruppen.

Om det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd hoppas vi att du använder andningsskydd när du besöker konstverket. Vi hoppas också att du använder andningsskydd på bussen om du åker buss dit.

Om du behöver nysa eller hosta ska du följa instruktionerna och nysa eller hosta i armvecket. Var snäll och stanna hemma om du lider av symptom som tyder på en luftvägsinfektion. Tack för att du visar hänsyn!

Uppdaterad 2.10.2020