I Vik möts stad och landsbygd. Ett kulturhistoriskt, öppet åkerlandskap och naturområden har bevarats som ram för bygget av boende, arbetsplatser, vetenskap och forskning, studier och fritid.

Det är cirka åtta kilometer från Vik som ligger i Helsingfors geografiska mittpunkt till stadens centrum.  Områdets funktionella centrum är Viks forskarpark. Det ekologiska bostadsbyggandet har givit Vik riksomfattande och internationell namnkunnighet.

Uppdaterad 18.2.2021

Nyheter från Vik & Stensböle

23.10.2015

Trafiken på Ring I flyttar till nya rutter i Stensböle 26.10.2015

På morgonen måndagen den 26 oktober flyttar trafiken på Ring I till den planskilda anslutningens...

16.9.2015

Stensbölevägens trafikljusstyrda anslutning tas ur bruk 22.9.2015

Den trafikljusstyrda anslutningen på Ring I i Stensböle stängs för trafik 22.9.2015 på grund av...

30.1.2015

Välkommen till överborgmästarens invånarafton

Torsdagen den 5 mars 2015 kl. 18.30-20.30 Viikin normaalikoulu, Vårgatan 2....

8.1.2015

En ny ungdomsgård till Vik

Helsingfors stad låter bygga en ungdomsgård i Vik som lämpar sig för mångsidigt bruk....

15.12.2014

Viksbacka kvartersgård inleder sin verksamhet i januari

Viksbacka kvartersgård inleder sin verksamhet i början av januari 2015, då ett finskt daghem och...

10.10.2014

Viksbacka kvartersgård stimulerar barnens kunskapstörst

Viksbacka kvartersgård, som blir färdig i november, kommer att inrymma en finsk lågstadieskola...

8.10.2014

Jussi Pajunen om budgeten 2015: Helsingfors investerar i nya bostadsområden

”Budgetförslaget ger helsingforsarna basservice på den nuvarande nivån. Kommunalskatten höjs inte...

2.10.2014

Byggarbetet på Stensbölevägens planskilda anslutning inleds

Själva byggarbetet på Stensbölevägens planskilda anslutning inleds. Projektet sammanbinder Vik,...