Kontakt       fi EN  
Småhus och några flervåningshus

I Alpbyn byggs främst småhus men också några flervåningshus samt nya arbetsplatser.

Värdefull natur och miljö

Alpbyn ligger på den avlånga Tattaråsen som sträcker sig i nästan nord-sydlig riktning. Åsformationen är belägen delvis mellan en öppen bergsbacke (Jakobacka) och ett mjukmarksområde (Tattarmossen). Till sin jordmån är åsen närmast sand. Geologiskt sett är åsen relativt värdefull.

Grundfakta

De första flervåningshusen vid Tattaråsvägen är redan under byggnad. Områdets areal är drygt 50 hektar och där finns cirka 110 000 våningskvadratmeter byggrätt, varav 82 000 våningskvadratmeter är avsedda för boende.

I Alpbyn intill Jakobacka byggs de närmaste åren nya bostadsområden. Bostadstyperna varierar från flervåningshus till småhus men merparten består av ihop med varandra byggda en eller två bostäders stadsvillor. Tomtutbudet framgår bl.a. via fastighetskontorets Internetsidor.

   

Nyheter

16.3.2017
Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

29.1.2015
Byggrosorna till skickliga hantverkare

Helsingfors byggnadsnämnds årliga utmärkelse Byggrosen delades ut för den 20:e gången i tisdags....

10.12.2014
Alpbyn passerade 1 000-invånarstrecket

Vid månadsskiftet oktober / november överskred antalet invånare i Alpbyn 1 000-strecket. Det nya...

Helsingfors stads budgetförslag för 2015 offentliggjordes onsdagen 8.10.2014 på ett informationsmöte i Empiresalen. Stadsdirektör Jussi Pajunen presenterade sitt budgetförslag. Foto: Pertti Nisonen.
8.10.2014
Jussi Pajunen om budgeten 2015: Helsingfors investerar i nya bostadsområden

”Budgetförslaget ger helsingforsarna basservice på den nuvarande nivån. Kommunalskatten höjs inte...

Foto: Max Takala
5.8.2014
Namnen i Alpbyn speglar alplandskap, resande och lägerminnen

  Alpbyn förekommer som ortnamn på gamla kartor ungefär där västra Jakobacka nu finns, vid Gamla ...

Foto: Elina Lampela
8.5.2014
Staden önskar respons om sin verksamhet

Man kan ge respons till Helsingfors stad genom en blankett på stadens webbsidor. Responsen kan...