Kontakt       fi EN  
Så här byggs Fiskehamen

Fiskehamnen kommer att byggas ända till 2040-talet. Det är ett av de största områdena som byggs i Helsingfors.

Hemmen i Fiskehamnen byggs främst i höghus, men det kommer också att byggas tornhus och flytande bostäder. Köpcentret Redi byggs alldeles i mitten av området.

Till Fiskehamnen kommer man med metron, bil och också enkelt med cykel. Längs stränderna går en strandpromenad som till en del redan är färdig. Mitt i området kommer man att bygga Fiskehamnsparken. Till Blåbärslandet kommer man över Farfarsbron. Miljökonst, evenemangen i Södervik, Slakthuset och på Högholmen lockar besökare till Fiskehamnen. På sommaren kan man njuta av olika festivaler.

Fiskehamnen är det av Helsingfors nya områden där man inom projektet Smarta Fiskehamnen testar nya smarta stadsfunktioner. Staden och företag utvecklar egna pilotprojekt i Fiskehamnen tillsammans med invånarna. I Fiskehamnen testas också olika vardagliga tjänster för en smart vardag, såsom gemensamma lokaler eller distansstyrningstjänster för hushållsapparater och mycket annat.

Nyheter

8.8.2017
Österleden och Hermanstads strandväg återgår till sina ordinarie sträckningar i Fiskehamnen 

Österleden, som flyttats till en tillfällig omfartsväg på grund av byggnadsarbetena med...

8.8.2017
Österleden och Hermanstads strandväg återgår till sina ordinarie sträckningar i Fiskehamnen

Österleden, som flyttats till en tillfällig omfartsväg på grund av byggnadsarbetena med...

4.8.2017
Unika lösningar när Yrkeshögskolan Arcada bygger studentbostäder och topputrustad idrottshall i Byholmen

I augusti inleder Yrkeshögskolan Arcada byggandet av nya studentbostäder och en idrottshall...

16.3.2017
Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

16.3.2017
Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

28.2.2017
Bostadskvarter blir innovativ källa till förnybar energi

Asuntosäätiö, Fira Ab, VVO-koncernen och Helen Ab förbereder tillsammans ett bostadskvarter för...

2.6.2016
REDIs tomter i Fiskehamnen sålda för 94 miljoner euro

Byggandet av Fiskehamnens centrum dvs. REDI går framåt med god fart. Staden och bolagen utnämnda...

3.5.2016
Fiskehamnen får ny elstation

En elstation byggs i Fiskehamnen för att förstärka eldistributionen i närområdena och förbättra...