Fiskehamnen lämpar sig för den som värderar en enkel vardag. Mitt i området finns Fiskehamnsparken.

Fiskehamnen byggs i Helsingfors östra innerstad. Det tidigare hamn- och industriområdet har byggts om till en stadsdel för 3 000 människor, och stadsdelen kommer ännu att växa. Fiskehamnen blir fullständigt klar före 2040. Då kommer invånarantalet att vara 25 000 och antalet arbetsplatser 10 000.

Hemmen i Fiskehamnen byggs främst i höghus, men det kommer också att byggas tornhus och flytande bostäder. Köpcentret Redi byggs alldeles i mitten av området. Till Fiskehamnen kommer man med metron, bil och också enkelt med cykel. Längs stränderna går en strandpromenad som till en del redan är färdig.

Till Blåbärslandet kommer man över Farfarsbron. Miljökonst, evenemangen i Södervik, Slakthuset och på Högholmen lockar besökare till Fiskehamnen. På sommaren kan man njuta av olika festivaler.

 

 

Nyheter från Fiskehamnen

8.8.2017

Österleden och Hermanstads strandväg återgår till sina ordinarie sträckningar i Fiskehamnen

Österleden, som flyttats till en tillfällig omfartsväg på grund av byggnadsarbetena med...

4.8.2017

Unika lösningar när Yrkeshögskolan Arcada bygger studentbostäder och topputrustad idrottshall i Byholmen

I augusti inleder Yrkeshögskolan Arcada byggandet av nya studentbostäder och en idrottshall...

16.3.2017

Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

16.3.2017

Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...

28.2.2017

Bostadskvarter blir innovativ källa till förnybar energi

Asuntosäätiö, Fira Ab, VVO-koncernen och Helen Ab förbereder tillsammans ett bostadskvarter för...

2.6.2016

REDIs tomter i Fiskehamnen sålda för 94 miljoner euro

Byggandet av Fiskehamnens centrum dvs. REDI går framåt med god fart. Staden och bolagen utnämnda...

3.5.2016

Fiskehamnen får ny elstation

En elstation byggs i Fiskehamnen för att förstärka eldistributionen i närområdena och förbättra...

Villu Jaanisoo: Lavskrikan. Foto: Berit Talpsepp-Jaanisoo.
15.4.2016

Lavskrikan landar i Fiskehamnen – välkommen till avtäckningen 28.4!

Fiskehamnen i Helsingfors får ett verk av skulptören Villu Jaanisoo kallat Lavskrikan. Den nästan...

Fiskehamnen:

Bilder av Fiskehamnen

uuttahelsinkia.fi:

Kartor

raksakamera.fi:

Fiskehamnens web-kamera

fiksukalasatama.fi:

Fiksukalasatama.fi