Kontakt       fi EN  
Fart på byggandet på 2020-talet?

Planläggningen av Malms flygplats och dess närområde håller på att inledas. Området som ska planläggas är över 300 hektar stort eftersom det också omfattar de skyddszoner som omger det nuvarande flygfältet.

Före planläggningen blir färdig och byggandet börjar, betjänar Malms flygplats Helsingforsborna som en mångsidig evenemangsplats. Innan byggandet börjar finns det på flygfältet tillgång till ett område på tiotals hektar som staden hyr ut antingen i delar eller som en helhet. Även hobbyflygningar och allmänna flygningar kan fortsätta på flygplatsen.

Nyheter

16.3.2017
Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...