Kontakt       fi EN  
Planläggning av Malms flygfältsområde har börjat

Malms flygfält är det viktigaste nybyggnationsområdet i utkastet till ny generalplan. Målet är att området ska få en mångsidig stadsstruktur. I stadsdelen planeras förutom våningshus också småhus och radhus samt ett närcentrum med service och arbetsplatser.

Sökandet av samarbetspartner för tillfälligt bruk av Malms flygfält har börjat

Helsingfors stad samlar in förslag om verksamhet som kan arrangeras på Malms flygfält innan byggandet börjar cirka år 2020. Förslag om användningsändamål för flygfältsområdet samlas in till slutet av september och enligt planerna fattas de preliminära besluten om det tillfälliga bruket i slutet av november.

Enligt planen kommer man att börja bygga på Malms flygplats och i dess omgivning på 2020-talet. Området kan få cirka 25 000 invånare – som i en liten finländsk stad – och ett par tusen arbetsplatser. Innan planläggningen blir färdig och byggandet inleds kommer det vid Malms flygplats under flera år att finnas områden och byggnader för olika ändamål, även för annat än verksamheten kring flygtrafiken.

Nyheter

16.3.2017
Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...