Enligt planen kommer man att börja bygga på Malms flygplats och i dess omgivning på 2020-talet. Området kan få cirka 25 000 invånare – som i en liten finländsk stad – och ett par tusen arbetsplatser.

Före planläggningen blir färdig och byggandet börjar, betjänar Malms flygplats Helsingforsborna som en mångsidig evenemangsplats. Innan byggandet börjar finns det på flygfältet tillgång till ett område på tiotals hektar som staden hyr ut antingen i delar eller som en helhet. Även hobbyflygningar och allmänna flygningar kan fortsätta på flygplatsen.

Uppdaterad 2.10.2017

Nyheter från Malms flygfelt

16.3.2017

Helsingfors stads bokslut 2016: Ekonomin kommer i balans

”År 2016 var positivare än prognoserat för Helsingfors stads ekonomi. Stadens verksamhetsbidrag...