Det finns tre områden med stadsförnyelse: Malmgård-Gamlas, Malm och Mellungsby. Den byggda miljön i dessa områden har till stora delar nått ett skede i sin livscykel där förnyelse är aktuell. Områdena ligger vid goda rälsförbindelser, vilket även påverkade valet av dem.

Mellungsby

Mellungsby växer och förnyas. Stadsdelen har goda tjänster och fantastiska möjligheter till friluftsliv, motion och hobbyer. Mellungsby har över 38 000 invånare och omfattar Mellungsbacka, Gårdsbacka, Stensböle, Tranbacka och Ärvings.

Kommunikationsförbindelserna till Mellungsby förbättras ytterligare i framtiden när Vandaspåran och övriga stora trafikprojekt framskrider.

Läs mer om Mellungsby

Malm

Arbetet för visionen av Malm centrum inleddes hösten 2018 blev klart i februari 2020. Omgivningen kring Malm station identifierades som det viktigaste förnyelseprojektet. Målet för visionen är att utveckla Malm till ett starkt, attraktivt och trivsamt centrum för hela nordöstra Helsingfors. Växelverkan mellan invånarna och övriga intressentgrupper har haft en central roll när visionen utarbetades.​

För Malm planeras även en snabbspårvägslinje från Helsingfors centrum till Vik-Malm.

Läs mer om Malm

Malmgård-Gamlas

Grannområdena Malmgård och Gamlas ligger i nordvästra Helsingfors vid utmärkta förbindelser från stadens centrum, vid Ringbanan till flygplatsen. Naturen är alltid nära i dessa gröna områden. Konditionstrappan i Malmgård sätter invånarna i rörelse upp till Malmgårdstoppen, och Gamlasgården i Gamlas har ett mångsidigt kulturutbud.

Visionsbild från Malmgård